Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika Arte Apartment on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine.

Isikuandmed on andmed, mida Arte Apartment kogub broneeringu tegijaga ühenduse võtmiseks. • kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel Arte Apartment veebisaidil või mujal. • Broneerimise sooritamisel kodulehelt isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Arte Apartmnet võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid)

Muude andmete kogumine.

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine.

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Arte Apartmnet kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi saada teavitusi teda huvitada võivatest teenustest saab oma andmed eemaldada või muuta aadressil merle@kalla.ee. Kogutud isikuandmeid kasutame kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Arte Apartmnet ei edasta kliendi andmeid kolmandatele osapooltele, va kui info avaldamise vajadus tulneb Eesti Vabariigi seadlusandlusest.

Isikuandmete kaitse.

Arte Apartmnet rakendab kõiki teadaolevaid ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Kõiki Arte Apartment kodulehe külastamise ja broneeringute sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused.

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta ning vastava info avaldame www.arteapartmnet.ee kodulehel. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil merle@kalla.ee.

Broneeringu algus
Broneeringu lõpp
Nimi
Inimesi kokku
E-mail
Kontakttelefon
Lisainfo